TT

CHỦNG LOẠI

LOẠI KHUNG XƯƠNG

LOẠI TẤM

KÍCH THƯỚC

ĐƠN GIÁ/M2

1

Trần chìm

(phẳng-1 cấp)

Vĩnh Tường Eko

Tấm Thái

(nhập khẩu)

800x400, 9mm

150.000

2

Trần chìm 
(giật nhiều cấp)

Vĩnh Tường  Eko

Tấm Thái

(nhập khẩu)

800x400, 9mm

160.000

3

Trần chìm 
(phẳng-1 cấp)

Vĩnh Tường 
Basi

Tấm Thái

(nhập khẩu)

800x400, 9mm

170.000

4

Trần Chịu nước

Vĩnh Tường Eko

Uco(4mm)

800x400

180.000

5

Trần Chịu ẩm

Vĩnh Tường Eko

Tấm Thái

(nhập khẩu)

400x800

180.000

6

Trần thả 
(Khung nổi)

Vĩnh Tường Topline

Tấm phủ PVC

600x1200

160.000

7

Trần thả 
(Khung nổi)

Vĩnh Tường

Fineline

Tấm phủ PVC

 

600x600

150.000

8

Trần thả 
(Khung nổi)

Vĩnh Tường

Tấm chịu nước 4mm

600x1200

150.000

9

Trần thả 
(Khung nổi)

Vĩnh Tường

Tấm chịu nước 4mm

600x600

160.000

10

Trần thả 
(Khung nổi)

Vĩnh Tường

Tấm chịu nước 4mm VT10 - in lụa

600x600

170.000

11

Vách ngăn (1 mặt)

Vĩnh Tường, U49,50

Gyroc, Boral

Khoảng cách 600

180.000

12

Vách ngăn (1 mặt)

Vĩnh Tường, U65,66

Tấm Thái

(nhập khẩu)

Khoảng cách 600

190.000

13

Vách ngăn (2 mặt)

Vĩnh Tường, U49,50

Tấm Thái

(nhập khẩu)

Khoảng cách 600

220.000

14

Vách ngăn (2 mặt)

Vĩnh Tường, U65,66

Gyroc, Boral

Khoảng cách 600

230.000

15

Vách ngăn (1 mặt)

Vĩnh Tường, U75-76

Tấm Thái

(nhập khẩu)

Khoảng cách 600

195.000

16

Vách ngăn (2 mặt)

Vĩnh Tường, U75-76

Tấm Thái

(nhập khẩu)

Khoảng cách 600

235.000

 
      
 -Đơn giá trên chưa bao gồm sơn bả. (Nếu dùng sơn Maxiline (trắng) giá là 50 000đ/m2. Sơn Dulux giá là 60 000đ/m2)